contact/bestuur

secretariaat:
Stichting Concertleven Westvoorne
Sudemare 10
3235 ES Rockanje
tel. 0181 402570
info@concertwestvoorne.nl

bankrekening Rabobank (IBAN): NL 62 RABO 0350 2217 07

De Stichting is bij beschikking d.d. 22 maart 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Fiscaal nummer is 005093697.


Het bestuur van de stichting:

– Job Landré,  plaatsvervangend voorzitter
– Els Jonkers-Groot, secretaris
– Jan van Roosmalen, penningmeester (tel. 0651557194)
– Julius Rőntgen, algemeen bestuurslid
– Henk Compter, algemeen bestuurslid


De Yamaha vleugel in “De Man” wordt gestemd door Frans Pietjouw,  tel. 0187-645906