bestuur

secretariaat:
Stichting Concertleven Westvoorne
Sudemare 10
3235 ES Rockanje
tel. 0181 402570
secretaris@concertwestvoorne.nl

bankrekening Rabobank (IBAN): NL 62 RABO 0350 2217 07


De Stichting is bij beschikking d.d. 22 maart 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Fiscaal nummer is 005093697.


Het bestuur van de stichting:

  • – Henk Compter, voorzitter
    – Els Jonkers-Groot, secretaris
    – Jan van Roosmalen, penningmeester (tel. 0651557194)
    – Julius Rőntgen, algemeen bestuurslid
    – Job Landré, algemeen bestuurslid
  • -Jet Cornelis algemeen bestuurslid

De Yamaha vleugel in “De Man” wordt gestemd door Frans Pietjouw,  tel. 0187-645906