bestuur

secretariaat:
Stichting Concertleven Westvoorne
Sudemare 10
3235 ES Rockanje
tel. 0181 402570
secretaris@concertwestvoorne.nl

bankrekening Rabobank (IBAN): NL 62 RABO 0350 2217 07


De Stichting is bij beschikking d.d. 22 maart 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Fiscaal nummer is 005093697.


Het bestuur van de stichting:

– Henk Compter, voorzitter
– Els Jonkers-Groot, secretaris
– Job Landré, penningmeester
– Jan van Roosmalen, algemeen bestuurslid (tel. 0651557194)
– Julius Rőntgen, algemeen bestuurslid
– Jet Cornelis algemeen bestuurslid


De Yamaha vleugel in “De Man” wordt gestemd door
Frans Pietjouw,  tel. 0187-645906