bestuur

secretariaat:
Stichting Concertleven Westvoorne

secretaris@concertwestvoorne.nl

bankrekening Rabobank (IBAN): NL 62 RABO 0350 2217 07


De Stichting is bij beschikking d.d. 22 maart 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Fiscaal nummer is 005093697.

Het bestuur van de stichting:

– Hans Dammers – voorzitter
– Herma Klok – secretaris (tel. 0646805432)
– Jan van Roosmalen – penningmeester (tel. 0651557194)
– Julius Rőntgen – lid
– Ellen van Ingen-Klaassen – lid


De Yamaha vleugel in “De Man” wordt gestemd door
Frans Pietjouw,  tel. 0187-645906