bestuur

secretariaat:
Stichting Concertleven Westvoorne

secretaris@concertwestvoorne.nl

bankrekening Rabobank (IBAN): NL 62 RABO 0350 2217 07


De Stichting is bij beschikking d.d. 22 maart 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Fiscaal nummer is 005093697.

Het bestuur van de stichting:

– Leendert Klok – voorzitter en hoofdprogrammeur
Job Landré – penningmeester en programmatoelichtingen
– Herma Klok – secretaris (tel. 0646805432)
– Julius Röntgen – lid en programmatoelichtingen
– Ellen van Ingen – lid en publiciteit

Hans Dammers – adviseur


De Yamaha vleugel in “De Man” wordt gestemd door
Frans Pietjouw,  tel. 0187-645906