informatie

 

 

logo scw

Welkom op de website van de
Stichting Concertleven Westvoorne

 


Pianoduo Martijn en Stefan Blaak, De Man, Oostvoorne, 2 oktober 2022

Lezing 1500 jaar Geschiedenis Westerse Klassieke Muziek

Woensdag 16 november 2022 om 14.00 uur in De Man.
Een muzikale lezing over 1500 jaar geschiedenis van de Westerse Klassieke Muziek . De lezing bevat veel muzikale voorbeelden uit de verschillende stijlperioden plus lichtbeelden die tezamen inzicht geven in de specifieke muziekstijlen en zal worden gegeven door Hans Dammers, die sinds augustus voorzitter is van SCW.
Toelichting op de lezing: Toen Paus Gregorius De Eerste (ca. 540 – 604) de toen bestaande gezongen muziek liet noteren, werd het Gregoriaans de basis van de westerse klassieke muziek. Daarna ontwikkelde deze muziek zich in 1500 jaar steeds verder in verschillende stijlperiodes. In de lezing wordt nagegaan waarom en hoe de veranderingen in de westerse muziek zich in loop van de tijd voordeden. Een overzicht in woord, beeld en geluid in vogelvlucht. Hans Dammers is, na een lange carrière in het bedrijfsleven en bijscholing in de Muziekgeschiedenis, auteur en docent van cursussen en lezingen over westerse klassieke muziek, zoals: ‘Herkennen van Stijlperiodes in de klassieke muziek’, ‘Leven en Werken van componisten uit de 19e en 20e eeuw’ en ‘Geschiedenis van de Westerse Klassieke Muziek’.

Toegang € 5,00 Begunstigers SCW vrije toegang.
Aanmelding is verplicht.


De stichting is gevestigd in Westvoorne en heeft tot doel:

het bevorderen van de muziekcultuur in Westvoorne. Zij tracht haar doel te bereiken door het organiseren van concerten voor de inwoners van de gemeente Westvoorne en omstreken, het doen houden van lezingen en excursies op muziek-pedagogisch terrein en het ontwikkelen van de muzikale belangstelling in de ruimste zin. 

Sinds 1980 weet de stichting uitstekende en vaak beroemde musici naar Westvoorne te krijgen. Graag nodigen we u uit om naar hen te komen luisteren en kijken.

  • Het werk van de Stichting (bevorderen van de muziekcultuur) wordt financieel mogelijk gemaakt door onze begunstigers (donateurs), subsidiegevers (gemeente Westvoorne en Fonds Podiumkunsten) en sponsors. Met de bijdragen van begunstigers en subsidiegevers kunnen we de continuïteit van kwalitatief uitstekende concerten waarborgen.
  • Begunstigers geven een bijdrage van minimaal 70 euro per jaar.
  • De stichting organiseert 6 koffieconcerten per jaar.
  • Losse kaarten kosten €20; begunstigers hebben gratis toegang; , kinderen en jongeren tot 21 jaar betalen €10,-.

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als culturele ANBI, waardoor de begunstigersbijdragen en andere giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.


Meer gedetailleerde informatie over de Stichting vindt U onder over de stichting in ons Beleidsplan waarin ook de meest recente Jaarrekening is opgenomen.


U kunt zich als nieuwe begunstiger aanmelden bij ons secretariaat:
(zie ook ons contactformulier)
Kranenhoutlaan 2
3233 KC OOSTVOORNE
tel: 0646805432
e-mail: secretaris@concertwestvoorne.nl
bankrekening Rabobank (IBAN): NL 62 RABO 0350 2217 07