informatie

 

 

logo scw

Welkom op de website van
Stichting Concertleven Westvoorne

 


foto’s van het Dudok Quartet Amsterdam in het concert op 21 november 2021

In memoriam

Ons heeft het droevige nieuws bereikt, dat oud voorzitter Jaap Kruisman op 11 februari jl. op de respectabele leeftijd van 93 jaar is overleden.

Jaap werd in de notulen van 1984 al voorzitter genoemd van de Stichting Concertleven Westvoorne, liefhebber van klassieke muziek, ook Klezmer kon zijn bekoring wegdragen. ( Klezmer is een zeer expressieve manier van musiceren afkomstig uit de Joods muziektraditie.)

Gedurende zeer lange tijd, volgens de kamer van Koophandel vanaf 15-06-1988 tot 07-01-2016, was Jaap onze voorzitter. In de notulen wordt hij echter al in 1984 genoemd als voorzitter, zijn aankondigingen van de concerten waren zowel inhoudelijk, betekenisvol als hilarisch. Hij was een zeer beminnelijke verbinder.

Eveneens was hij een verdienstelijk amateur violist en heeft jarenlang in het Cui orkest gespeeld. Bovendien speelde hij vaak op het Orlando festival te Rolduc, waar hij contact legde met topmusici, die dankzij hem later in onze concertseries optraden.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen de familie sterkte met het verwerken van het verlies.


De stichting is gevestigd in Westvoorne en heeft tot doel:

het bevorderen van de muziekcultuur in Westvoorne. Zij tracht haar doel te bereiken door het organiseren van concerten voor de inwoners van de gemeente Westvoorne en omstreken, het doen houden van lezingen en excursies op muziek-pedagogisch terrein en het ontwikkelen van de muzikale belangstelling in de ruimste zin. 

Sinds 1980 weet de stichting uitstekende en vaak beroemde musici naar Westvoorne te krijgen. Graag nodigen we u uit om naar hen te komen luisteren en kijken.

  • Het werk van de Stichting (bevorderen van de muziekcultuur) wordt financieel mogelijk gemaakt door onze begunstigers (donateurs), subsidiegevers (gemeente en Fonds Podiumkunsten) en sponsors. Met de bijdragen van begunstigers en subsidiegevers kunnen we de continuïteit van kwalitatief uitstekende concerten waarborgen.
  • Begunstigers geven een bijdrage van minimaal 65 euro per jaar.
  • De stichting organiseert 6 koffieconcerten per jaar.
  • Losse kaarten kosten €20; begunstigers, kinderen en jongeren tot 21 jaar hebben gratis toegang.

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als culturele ANBI, waardoor de begunstigersbijdragen en andere giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.


Meer gedetailleerde informatie over de Stichting vindt U onder over de stichting in ons Beleidsplan waarin ook de meest recente Jaarrekening is opgenomen.


U kunt zich als nieuwe begunstiger aanmelden bij ons secretariaat:
(zie ook ons contactformulier)

Sudemare 10
3235 ES Rockanje

e-mail: secretaris@concertwestvoorne.nl
bankrekening Rabobank (IBAN): NL 62 RABO 0350 2217 07