contact/bestuur

secretariaat:
Stichting Concertleven Westvoorne
Sudemare 10
3235 ES Rockanje
tel. 0181 402570
info@concertwestvoorne.nl

bankrekening Rabobank (IBAN): NL 62 RABO 0350 2217 07

De Stichting is bij beschikking d.d. 22 maart 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Fiscaal nummer is 005093697.


Voor eventuele andere zaken kunt u bellen naar:

  • 0181 413515 (de voorzitter),
  • 0181 413047 (de penningmeester)
  • 0181 413047/0651557194 (muziekprogrammering)
  • 0181 413035 (PR en website)

De Yamaha vleugel in “De Man” wordt gestemd door Frans Pietjouw,  tel. 0187-645906


fpkWij zijn het fonds Podiumkunsten zeer erkentelijk voor hun ondersteuning!